Kozłowski Brunon

Brunon Kozłowski (1895-1971)

Brunon Kozłowski

Urodził się 05.10.1895 r. w Bachorcach (pow. inowrocławski) jako syn Stanisława i Katarzyny Olszewskiej.

W 1902 brał udział w strajku szkolnym w Bachorcach. W 1914 ukończył średnią szkołę rolniczą w Inowrocławiu, gdzie był członkiem tajnego związku uczniowskiego.

Został wcielony do armii pruskiej, ale po odniesieniu ran znalazł się w szpitalu w Szczecinie.

W krótkim czasie przedostał się do Strzelna i wstąpił do oddziału powstańczego Pawła Cymsa. Był żołnierzem 3 (17) pułku ułanów w Gnieźnie i brał udział we wszystkich akcjach wyzwoleńczych na tamtym terenie.

W 1921 podjął pracę w rolnictwie w różnych rejonach Wielkopolski, a w latach 1929-1934 administrował majątkiem w Chwalibogowie (pow. wrzesiński). W 1935 zaczął prowadzić własne gospodarstwo w Witkowicach (pow. chodzieski). Był prezesem kółka rolniczego w Margoninie i zasłynął jako organizator akcji spolszczenia spółdzielni mleczarskiej, kontrolowanej przez Niemców. Było to działanie spektakularne i ważne dla całego polskiego ruchu spółdzielczego. Opisał to we wspaniale zredagowanych wspomnieniach.

W początkach okupacji był więziony i katowany przez hitlerowców, ale od niechybnej śmierci uratowali go miejscowi Niemcy, którzy darzyli go szacunkiem. Rodzina została wysiedlona w rejon Włoszczowej, gdzie pracował w rolnictwie.

Po wyzwoleniu wrócił do Margonina, ale w 1946 przejął z reformy rolnej gospodarstwo w Bierzglinie k. Wrześni. Prowadził je wzorcowo, będąc jednocześnie działaczem kółka rolniczego oraz członkiem Gminnej Spółdzielni. Był człowiekiem o wyjątkowych kwalifikacjach zawodowych i prezentował wysoki poziom etyczno-moralny.

Był żonaty z Anielą Cichocką, z którą miał czworo dzieci.

Zmarł w Bierzglinie 20 lipca 1971. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Brunon Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Brunon Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Brunon Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Brunon Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Brunon Kozłowski - cmentarz junikowski w Poznaniu
Brunon Kozłowski – cmentarz junikowski w Poznaniu