Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1906 – ?)

Urodził się 18 listopada w Książnie (pow. wrzesiński) jako syn Michała i Franciszki Kaźmierczak. Ukończył szkołę powszechną w Orzechowie, a później uczył się w szkole handlowej w Poznaniu.

Uczył się samodzielnie gry na różnych instrumentach. W maju 1922 wstąpił na ochotnika do orkiestry 68 pp we Wrześni. Był elewem orkiestrowym, a po ukończeniu służby zasadniczej w 1927 pozostał w wojsku jako żołnierz nadterminowy. W 1928 uzyskał stopień plutonowego.

Równolegle prowadził księgowość i gospodarkę orkiestry, a dodatkowo był słuchaczem Państwowego Konserwatorium w Poznaniu. Grał również w zespołach kameralnych i symfonicznych, tworzonych z orkiestrantów 68 pp.

W 1936 zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie Konserwatorium Muzycznego w Katowicach w klasie fagotu. W 1939 został oddelegowany do prac mobilizacyjnych.

Był żonaty z Władysławą Kulecką i miał troje dzieci: Bogumiła, Tadeusza i Zofię. Podczas ewakuacji rodzin pułku pociąg został zbombardowany, wskutek czego zginął jego syn Tadeusz, a żona straciła nogę.

Większość źródeł podaje bezkrytycznie, że zginął podczas kampanii wrześniowej (zaginięcie bez wieści), ale jest to niezgodne ze stanem faktycznym. Trafił do niewoli niemieckiej, a po zwolnieniu pracował w firmie budowlanej we Wrześni.

W 1945 został kierownikiem referatu przemysłowo-gospodarczego w Urzędzie Aprowizacyjnym we Wrześni, ale w krótkim czasie wyjechał na Śląsk i grał w orkiestrze Operetki Śląskiej w Gliwicach. Dalszych losów nie udało się ustalić.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Franciszek Korcz - cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Korcz – cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)