Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1898 – 1991)

Franciszek Korcz - zdjęcie udostępnił Leszek Korcz
Franciszek Korcz – zdjęcie udostępnił Leszek Korcz

Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak.

Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był ochotnikiem Wojska Polskiego i służył w jednostce lotniczej na poznańskiej Ławicy.

Ukończył kurs nauczycielski i przez krótki czas zajmował się pracą pedagogiczną. Od 1932  był mieszkańcem Gałęzewic, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Na początku okupacji został aresztowany przez hitlerowców, ale nie znaleziono dowodów na udział w powstaniu (zostały zniszczone przez rodzinę). Przybywał w więzieniu we Wrześni, skąd został zwolniony. W czasach stalinowskich był aresztowany i poddawany innym represjom za niewywiązywanie się z dostaw obowiązkowych.

Był żonaty z Sabiną Koszutską i miał dwóch synów: Zenona i Leszka. Zmarł w 01.09.1991 i został pochowany na cmentarzu w Sokolnikach.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Franciszek Korcz - zdjęcie udostępnił Leszek Korcz
Franciszek Korcz – zdjęcie udostępnił Leszek Korcz
Franciszek Korcz - cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Korcz – cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)