Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1897 – 1945)

Franciszek Grześkowiak

Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubonieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii z domu Szczepańskiej.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był obuwnikiem.

Ożenił się 14.11.1919 r. z Franciszką z domu Grabowską (1893 – 1978 ) z Solca. Mieszkał w Orzechowie.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w Poznaniu pod numerem 19326.

Od dnia 4.03.1937 r. należał do Koła Orzechowo Związku Weteranów Powstań Narodowych RP i pełnił tam funkcję zastępcy sekretarza.

Zmarł w dniu 8.02.1945 r.

Franciszek Grześkowiak - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Grześkowiak – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)