Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1897 – 1945)

Franciszek Grześkowiak

Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubonieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii z domu Szczepańskiej.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czarnotkach. Gdy miał 16 lat uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pracy w cukrowni w Środzie Wlkp. Doznał obrażeń obu nóg. Przez okres dwóch lat leczony był w różnych szpitalach. Doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zaczął uczyć się zawodu szewskiego. Jako inwalida nie dostał powołania do czynnej służby wojskowej a do służby pomocniczej. Od 1917 r. do końca wojny pracował jako szewc w obozie wojskowym w Biedrusku. W lutym 1919 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Został przydzielony do 4. kompanii ckm 10. Pułku Strzelców Wlkp. Z formacją tą brał czynny udział na froncie północnym Szubin-Rynarzewo  i w wyprawie na Lwów. W październiku 1919 r. został zdemobilizowany.

Ożenił się 14.11.1919 r. z Franciszką z domu Grabowską (1893 – 1978 ) z Solca. Mieli troje dzieci: Marię (1920), Bolesławę (1922), Leona (1927).

Mieszkał w Orzechowie. Do roku 1922 pracował samodzielnie jako szewc, później pracował na portierni w fabryce (do 1935). W 1928 r. z powodu amputowano mu jedną nogę.

Od dnia 4.03.1937 r. należał do Koła Orzechowo Związku Weteranów Powstań Narodowych RP i pełnił tam funkcję zastępcy sekretarza.

Franciszek Grześkowiak - życiorys
Franciszek Grześkowiak – życiorys
Franciszek Grześkowiak - życiorys
Franciszek Grześkowiak – życiorys
Franciszek Grześkowiak - wyciąg z książeczki wojskowej
Franciszek Grześkowiak – wyciąg z książeczki wojskowej
Franciszek Grześkowiak - atest lekarski
Franciszek Grześkowiak – atest lekarski

W 1939 r. został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w Poznaniu. Numer kartoteki 19326.

Zmarł w dniu 8.02.1945 r.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź

Franciszek Grześkowiak - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Grześkowiak – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)