Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1899 – 1981)

Franciszek Grześkowiak

Franciszek Grześkowiak urodził się w Gozdowie 18.11.1899 jako syn Józefa i Marianny z d. Dębickiej.

Do grudnia 1918 r. służył w armii niemieckiej, od stycznia 1919 r. w oddziałach powstańczych. Brał udział w walkach o Ławicę oraz na froncie pod Lesznem i Wschową. Po walkach powstańczych pełnił służbę w 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich do zwolnienia w 1922 roku.

Następnie podjął pracę w mleczarni w Swarzędzu. Pracował tam do 1939 r. Dnia 01.05.1935 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Swarzędzu. Pełnił funkcję zastępcy sekretarza.

W czasie okupacji został wywieziony do prac przymusowych do Niemiec do miejscowości Essen. Do kraju powrócił w 1945 r. Osiedlił się w Gozdowie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.23-0.275 z dnia 1973-03-23.

Uchwałą RP z dnia 23.04.1975 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był członkiem ZBoWiD – koło we Wrześni.

Zmarł we Wrześni 06.11.1981 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gozdowie.

Franciszek Grześkowiak
Franciszek Grześkowiak
Franciszek Grześkowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Grześkowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Grześkowiak - życiorys
Franciszek Grześkowiak – życiorys
Franciszek Grześkowiak - życiorys
Franciszek Grześkowiak – życiorys
Franciszek Grześkowiak - cmentarz parafialny w Gozdowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Grześkowiak – cmentarz parafialny w Gozdowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)