Izydorek Bolesław

Bolesław Izydorek (1882 – ?)

Urodził się 11.04.1882 r. we Wrześni jako syn Szymona i Marii Ottomańskiej.

W 1903 r. w Poznaniu ożenił się z Marią Moczyńską.

W czasie Powstania Wielkopolskiego pełnił służbę patrolową i wartowniczą w rejonie Garbar i Chwaliszewa.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Poznań Stare Miasto.

Bolesław Izydorek
Bolesław Izydorek