Hyżorek Franciszek

Franciszek Hyżorek (1895 – 1950)

Urodził się w dniu 28.01.1895 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Stachowiak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie Kompanii Miłosławskiej. Walczył pod Zdziechową, Szubinem. Następnie wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w maju 1921 roku w stopniu szeregowca z 58 pp.

W 1921 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Jadwigą Karin. Mieszkał w Żabikowie.

Zweryfikowany w dniu 6.02.1934 r. pod numerem 7508 (numer kartoteki 1392) przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. Należał do Koła Żabikowo Związku Weteranów Powstań Narodowych, a następnie Koła Czwartaków (4. Pułku Strzelców Wlkp.) Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w Poznaniu 13.03.1950 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu parafii Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej.

Franciszek Hyżorek -  cmentarz ul. Bluszczowa w Poznaniu
Franciszek Hyżorek – cmentarz ul. Bluszczowa w Poznaniu