Hyżorek Franciszek

Franciszek Hyżorek (1895 – 1950)

Urodził się w dniu 28.01.1895 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Stachowiak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w 4. Pułku Strzelców Wlkp. Służył w składzie Kompanii Miłosławskiej. Walczył pod Zdziechową, Szubinem. Wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w dniu 2.05.1921 r. w stopniu strzelca.

Żonaty z Jadwigą z domu Karin z Poznania. Mieszkał w Żabikowie.

Zweryfikowany w dniu 6.02.1934 r. pod numerem 7508 przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. Należał do Koła Żabikowo Związku Weteranów Powstań Narodowych, a następnie Koła Czwartaków (4. Pułku Strzelców Wlkp.) Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 13.03.1950 r. w Poznaniu.