Antoszewski Teofil

Teofil Antoszewski (1871 – ?)

Teofil Antoszewski

Urodził się w dniu 5.07.1871 r. w miejscowości Kopiec powiat Gostynin (zabór rosyjski) jako syn Tomasza i Marianny z domu Dobralskiej.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Łowiczu. W wieku 15 lat rozpoczął naukę w zawodzie bednarskim, którą ukończył z wynikiem dobrym. Mając lat 29 wyjechał do Niemiec, gdzie podjął pracę zarobkową. Należał tam do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W roku 1914 został powołany do służby w armii niemieckiej. W roku 1915 na skutek odniesionych ran został uznany za niezdolnego do dalszej służby i zwolniony z wojska. Powrócił do domu rodzinnego w Czeszewie.

W 1918 r. był członkiem Straży Ludowej w Czeszewie. Brał udział z bronią w ręku w rozbrajaniu Niemców i służbie posterunkowej (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9317).

Ożenił się w 1896 r. z Teresą Antoszewską (ur. 1870 r.) z Łagiewek, mieszkającą w Czeszewie.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź