Słomiński Antoni

Antoni Słomiński (1887 – 1971)

Urodził się 26.12.1887 w miejscowości Koleje (pow. Śrem) jako syn Piotra i Agnieszki z d. Stachowiak.

W 1938 odrzucony został jego wniosek o Medal Niepodległości. Mieszkał w Orzechowie.

W 1939 roku należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wielkopolskich.

Zmarł 4.01.1971 we Wrześni.