Zaworski Jan

Jan Zaworski (1872 -1956)

Urodził się w dniu 5.06.1872 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Franciszki, z domu Wojtkowiak.

Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej w okresie od 12. 11.1918 do 31.03.1919 r. dowodzonej przez sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka.

Z zawodu był rolnikiem. Zawarł w 1902 r. związek małżeński z Wiktorią Miara (1883-1947).

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w 1956 r.

Jan Zaworski - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Zaworski – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)