Zielonka Kazimierz

Kazimierz Zielonka (1893 – 1980) Urodził się 04.02.1893 w Kaczanowie jako syn Ludwika i Franciszki z d. Ryba (Rehbein). Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie I Kompanii Wrzesińskiej. W 1919 w Kaczanowie zawarł związek małżeński z Magdaleną Szarzyńską. Po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie z Katarzyną Andruszak. W 1938 starał się o Medal […]

Zaworski Jan

Jan Zaworski (1872 -1956) Urodził się w dniu 5.06.1872 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Franciszki, z domu Wojtkowiak. Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej w okresie od 12. 11.1918 do 31.03.1919 r. dowodzonej przez sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka. Z zawodu był rolnikiem. Zawarł w 1902 r. związek małżeński z Wiktorią Miara (1883-1947). W 1939 […]

Wietrzyński Ignacy

Ignacy Wietrzyński (1892-1980) Urodził się 1.02.1892 w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn kowala Antoniego i Marcjanny Niedzielskiej. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Kaczanowie, a następnie gimnazjum w Lesznie, gdzie zdobył zawód technika melioranta. Od 1912 odbywał służbę w armii pruskiej, kończąc ją w stopniu sierżanta. Był żołnierzem wojny 1914-1918. Od 1918 mieszkał w Borzykowie. […]

Witkowski Zygmunt

Zygmunt Witkowski (1891 – 1973) Urodził się 26.01.1891 we Wrześni jako syn Jana i Franciszki z d. Koniecznej. 29.12.1918 wstąpił do Rady Żołnierskiej we Wrześni. Od 25.12.1918 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach we Wrześni, Witkowie, Zdziechowie, Szubinie, Rudach, Rynarzewie. Po Powstaniu Wlkp. w Wojsku Polskim do dnia 08.03.1921. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem […]

Witczak Piotr

Piotr Witczak (1898 – 1980) Urodził się w Mystkach w dniu 21.06.1898 r. jako syn Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Stankowskiej. Ochotnik – brał udział w walkach w Wrześni, Gnieźnie, Zdziechowie, Kcyni, pod Szubinem i Rynarzewem. Pionier Ziem Odzyskanych. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wówczas w Warszawie. […]

Witczak Józef

Józef Witczak (1897-1940) Urodził się 19.03.1897 we Wrześni jako syn spichrzowego Wawrzyna i Marianny Plewy. W czasie wojny 1914-1918 został zmobilizowany do armii pruskiej. W grudniu 1918 zgłosił się ochotniczo do wrzesińskiej kompanii powstańczej i walczył na froncie północnym. Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie w WP w 4. pułku Strzelców Wielkopolskich (58 pp), a […]

Wichłacz Tomasz

Tomasz Wichłacz (1897 – 1958) Urodził się 05.12.1897 roku we Wrześni jako syn Michała i Magdaleny z d. Krzykacz. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Brał udział z bronią w ręku w jego działaniach bojowych (Zdziechowa, Szubin, Żnin, Łabiszyn, Rynarzewo) do 20.02.1919. Po zakończeniu działań powstańczych służył w 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Wyróżnił się […]