Witczak Piotr

Piotr Witczak (1898 – ?)

Urodził się w Mystkach w dniu 21.06.1898 r. jako syn Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Stankowskiej.

Ochotnik – brał udział w walkach w Wrześni, Gnieźnie, Zdziechowie, Kcyni, pod Szubinem i Rynarzewem. Pionier Ziem Odzyskanych.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/975 z dnia 28.12.1957 r.