Zielonka Kazimierz

Kazimierz Zielonka (1893 – 1980)

Urodził się 04.02.1893 w Kaczanowie jako syn Ludwika i Franciszki z d. Ryba (Rehbein).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie I Kompanii Wrzesińskiej.

W 1919 w Kaczanowie zawarł związek małżeński z Magdaleną Szarzyńską. Po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie z Katarzyną Andruszak.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł we Wrześni 14.10.1980. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Kazimierz Zielonka - cmentarz komunalne we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Zielonka – cmentarz komunalne we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)