Janiszewski Jan

Jan Janiszewski (1898 – 1982)

Urodził się w dniu 26.12.1898 r. w Podstolicach jako syn Andrzeja i Michaliny z d. Biskup.

W styczniu 1919 r. brał czynny udział w walkach pod Kąkolewem, pod Lesznem. Później został przeniesiony do 1 Pułku Ułanów Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

W 1922 w Targowej Górce zawarł związek małżeński z wdową Marianną Nowak z d. Piechowiak. Mieli siedmioro dzieci: Leokadię, Joannę, Aleksandrę, Stanisławę, Floriana, Bernarda i Wojciecha.

Mieszkał w Stępocinie. Do 1939 roku pracował jako robotnik rolny.

W 1939 r. był pięciokrotnie zabierany przez hitlerowców jako zakładnik, a w 1940 roku wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty, gdzie przebywał do 1945 r.

Jan Janiszewski

Zweryfikowany przez ZG ZWPN 10.09.1936 r. pod numerem 19378 (numer kartotek 11940). Należał do nekielskiego koła Związku Powstańców Wielkopolskich oraz Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 11.01.1936.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/738 z dnia 7.05.1975 r.

Zmarł w dniu 13.04.1982 r. w Małej Górce. Spoczywa na cmentarzu w Opatówku.

Jan Janiszewski - cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Janiszewski – cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)