Banaszak Antoni

Antoni Banaszak (1881-1932) Urodził się w dniu 9.01.1881 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Niklewicz. Był absolwentem Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował we Wrocławiu, Monachium i Berlinie. W latach 1902-1905 pracował jako adwokat i notariusz. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako kanonier. W listopadzie 1919 roku zawarł związek małżeński z wrześnianką […]