Piasecki Szczepan

Urodził się w dniu 24.12.1895 r. w Sabaszczewie jako syn Józefa i Marii z domu Pietrzak. Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej i został w 1918 r. ranny. Przystąpił do Powstania Wlkp. i służył w jednostkach artylerii. Był zweryfikowanym od 1967 r. członkiem ZBoWiD jako uczestnik Powstania wielkopolskiego 1918/19. Posiadał zaświadczenie Centralnego Archiwum […]

Karcz Walenty

Walenty Karcz (1892 – 1977) Urodził się w dniu 6.02.1892 r. w Bieździadowie jako syn Franciszka i Marianny z domu Ziemnej. 1.01.1919 zgłosił się w Poznaniu do koszar przy ul. Solnej do nowo formującej się baterii artyleryjskiej, którą dowodził Kazimierz Nieżychowski. 6.01.1919 bateria ta zaatakowała lotnisko na Ławicy i po ciężkich walkach lotnisko zostało zdobyte […]

Przysiuda Antoni

Antoni Przysiuda (1897 – 1973) Urodził się w dniu 2.01.1897 r. w Kozubcu koło Miłosławia jako syn Kaspra i Katarzyny z domu Kaźmierczak. Podczas I wojny światowej został w dniu 6.10.1915 r. powołany do Armii Niemieckiej, do Infanterie Regiment nr 50 w Herrnstadt (Wąsosz). W dniu 6.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii wrzesińskiej. 17 listopada […]

Przysiuda Wojciech

Urodził się w Mikuszewie w dniu 8.04.1900 r. jako syn Kacpra i Franciszki z domu Marciniak. Podczas Powstania Wlkp. służył jako kanonier w 6. Batalionie 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. Mieszkał w Pałczynie. Poległ od kuli karabinowej 22.04.1919 r. w Kołaczkowie pod Szubinem Został pochowany w dniu 27.10.1919 r. na cmentarzu parafialnym w Winnej […]

Domicz Sylwester

Urodził się w dniu 4.12.1897 r. w Koźminie jako syn szewca Tomasza i Antoniny z domu Gawrońskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił wraz z grupą powstańców do 15. Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i 31.01.1919 r. pod Szczepicami koło Kcyni, i pod Łabiszynem. Zdemobilizowany w stopniu artylerzysta. Awansowany […]

Konieczny Edmund

Urodził się w dniu 28.09.1895 r. we Wrześni jako syn Michała i Antoniny z domu Branickiej. W czasie pomiędzy 15-tym a 18-tym grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącej się wówczas kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa, a następnie w składzie 1. Kompanii Wrzesińskiej wyruszył do akcji zbrojnej o oswobodzenie Gniezna i Zdziechowy pod dowództwem por. Wiewiórowskiego. […]

Kmieciak Stanisław

Stanisław Kmieciak (1897 – 1989) Urodził się w dniu 18.09.1897 r. w Babinie koło Środy jako syn Michała i Stanisławy z domu Sobczak. Po ukończeniu czteroklasowej szkoły podstawowej, od 1912 do 01.03.1917 r. pracował jako robotnik na folwarku w Ulejnie pow. Środa. Od 01.03.1917 r. został powołany do wojska niemieckiego, skąd 16.12.1918 r. zdezerterował ze […]

Banaszak Antoni

Antoni Banaszak (1881-1932) Urodził się w dniu 9.01.1881 r. w Pięczkowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Niklewicz. Był absolwentem Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował we Wrocławiu, Monachium i Berlinie. W latach 1902-1905 pracował jako adwokat i notariusz. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako kanonier. W listopadzie 1919 roku zawarł związek małżeński z wrześnianką […]

Stęszewski Tadeusz

Tadeusz Stęszewski (1893 – 1982) Urodził się w dniu 29.10.1893 r. w Bugaju jako syn Waleriana i Kazimiery z domu Malińskiej. Brał udział w strajku szkolnym w Miłosławiu w latach 1906-1907. Powołany do Armii Niemieckiej w dniu 2.08.1914 r. był sanitariuszem w oddziałach bydgoskich. Po załamaniu się Niemiec i powrocie z wojny światowej 1918 r. […]