Witkowski Józef

Józef Witkowski (1902-1978)

Józef Witkowski (zdjęcie udostępniła Ewa Witkowska)
Józef Witkowski (zdjęcie udostępniła Ewa Witkowska)

Urodził się w dniu 26.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Marianny z domu Haremskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp w Kompanii Opalenickiej pod dowództwem por. Klimczaka na odcinku Zbąszyń i okolice. W 1920 r. wstąpił do 14. Pułku Artylerii Ciężkiej, późniejszego 7. Pułku Artylerii Ciężkiej. W stopniu szeregowca służył do 1923 r.

Ożeniony z Wandą (1916-1996).

Awansowany do stopnia podporucznika, uchwała nr W 33/72. Posiadał zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie nr 4927 z 16.12.1959 (teczka personalna) 10646.

Zmarł w dniu 19.10.1978 r. w Poznaniu i został pochowany w dniu 11.11.1979 r na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.950 z dnia 30.07.1964 r.