Tokłowicz Stanisław

Stanisław Tokłowicz (1894 – 1970)

Urodził się w dniu 8.05.1894 r. w Bardzie jako syn Antoniego i Marii z domu Lewandowskiej.

Podczas I wojny światowej został w 1916 r. ciężko ranny służąc w 3 Kompanii Reserve Jäger Bataillon Nr 21 w Jeleniej Górze (97 Reserve Infanterie Brigade wchodząca w skład 49 Reserve Division).

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu wielkopolskim. Od 11.11.1918 r. należał do Straży Ludowej i Robotniczej w Nekli i był czynny przy rozbrajaniu żandarmerii i lokalnych władz, a następnie w początkach stycznia 1919r. wraz z Kompanią Nekielską wyruszył na odcinek frontowy Rynarzewo – Szubin pod dowództwem Beutlera, gdzie przebywał do marca 1919 r. a następnie na skutek choroby został zwolniony w stopniu szeregowca.

Stanisław Tokłowicz

Po zwolnieniu z wojska pracował jako destylator w firmie Kantorowicz do 1923 r. a następnie pracował samodzielnie.

Po ukończeniu II wojny światowej pracował samodzielnie do 1950 r. Inwalida.

Ożenił się z Kazimierą Jach (1899 – 1992).

Zmarł w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu junikowskim w dniu 7.09.1970 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/118 z dnia 4.04.1958 r.