Lisiecki Hieronim

Hieronim Lisiecki (1899 – 1980) Syn Andrzeja i Katarzyny z domu Bałek. Ur. 27.01.1899 r. w Szubinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w którym zdał tzw. małą maturę. Następnie wcielony do armii niemieckiej. Od marca 1917 r. walczył na froncie zachodnim we Francji. Tam też został ranny w dłoń, na […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10846). W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w […]

Erzepki Franciszek

Franciszek Erzepki (1891 – 1961) Urodził się 28.11.1898 w Karminie (pow. szamotulski) jako syn Stanisława i Weroniki Runowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12228). Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Następnie – podobnie jak wielu żołnierzy Armii Wielkopolskiej – brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r., walcząc na Podolu i […]

Chełmikowski Marian

Marian Chełmikowski (1898 – 1991) Rodowód braci Chełmikowskich wywodzi się od Ludwika Chełmikowskiego, który miał za żonę Katarzynę z domu Nicińską. Z tego związku urodził się w 1850 r. Antoni, który z kolei poślubił w 1873 r. Agnieszkę Jankowiak z Graboszewa, urodzoną w 1847 r. Z małżeństwa urodził się w 1874 r. syn Stefan, w […]

Witosławski Władysław

Władysław Witosławski (1901 – 1987) Urodził się 27.06.1901 r. w Strzałkowie jako syn Wiktora i Wiktorii z domu Kasprzak. W latach 1907 – 1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Strzałkowie, w latach 1912-1914 do gimnazjum we Wrześni, następnie kształcił się w zawodzie ślusarza. Był członkiem Rady Żołnierskiej w Strzałkowie. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc […]

Pawela Piotr Paweł

Piotr Paweł Pawela (1897 – 1965) Urodził się w dniu 24.06.1897 r. w Strzałkowie jako syn Józefa i Heleny z d. Łęckiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, w wyzwoleniu miasta Gniezna i w walkach pod Szubinem w Kompanii Beutlera. W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Z zawodu był rzeźnikiem . Mieszkał […]

Kierzek Czesław

Czesław Kierzek (1891 – 1962) Życiorys własny (kursywą) Starczanowo, dnia 24.08.1947r. Ja, Czesław Kierzek, urodziłem się dnia 9.07.1891 r. w Starczanowie powiat Środa, jako syn rolnika Michała i matki Marianny, z domu Piotrowskiej. [Rodzice wzięli ślub w Nekli w 1886 r. ] Od roku 1898 do 1902 uczęszczałem do szkoły powszechnej w Nekli. Poza tym […]