Andrzejewski Michał

Urodził się w dniu 7.09.1899 r. w Grójcu powiat Środa Wlkp. jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Karpińskiej.

W dniu 7 stycznia 1919 r. wstąpił do 1. Pułku Artylerii Wielkopolskiej i w składzie 2. Baterii tego pułku brał udział w działaniach bojowych na odcinku Szubin, Rynarzewo, Kcynia do 20 lutego 1919 r.

Po zakończeniu powstania służył nadal w Wojsku Polskim do końca 1921 r.

Zmarł w dniu 21.05.1963 r. we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwał Rady Państwa nr 12.06-0.956 z dnia 6.12.1957 r.