Andrzejewski Michał

Michał Andrzejewski (1899 – 1963)

Urodził się w dniu 7.09.1899 r. w Grójcu powiat Środa Wlkp. jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Karpińskiej.

Dnia 19.06.1917 został powołany do armii niemieckiej i wysłany na front francuski. W październiku 1918 r. został ranny i przebywał w szpitalu wojskowym w Niemczech. W grudniu 1918 wrócił do domu.

W dniu 7 stycznia 1919 r. wstąpił do 1. Pułku Artylerii Wielkopolskiej w Poznaniu. W składzie 2. Baterii tego pułku brał udział w działaniach bojowych na odcinku Szubin, Rynarzewo, Kcynia do 20 lutego 1919 r.

Po zakończeniu powstania służył nadal w Wojsku Polskim do końca 1921 r.

Od 1957 r. był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwał Rady Państwa nr 12.06-0.956 z dnia 6.12.1957 r.

Zmarł w dniu 21.05.1963 r. we Wrześni. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni wraz z żoną Marią (1908 – 1978).

Michał Andrzejewski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Andrzejewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Andrzejewski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Andrzejewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)