Erzepki Franciszek

Franciszek Erzepki (1891 – 1961)

Urodził się 28.11.1891 w Karminie (pow. szamotulski) jako syn Stanisława i Weroniki Runowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12228). Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Zweryfikowany 30.05.1934 (numer weryfikacji 10351) – Koło Inowrocław.

Zmarł 20.03.1961 w Inowrocławiu.