Binek Jan

Jan Binek (1896 – 1955)

Jan Binek

Urodził się w dniu 19.06.1896 w miejscowości Góra powiat Kępno jako syn Andrzeja i Julii z d. Lewek.

Powołany do Armii Niemieckiej uczestnicząc w I wojnie światowej został ranny w 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9996).

Walczył w Kompanii Ostrzeszowskiej. Następnie został wcielony do 10. kompanii 3. baonu 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany 15.06.1921 z 70 pp.

W 1919 r. zawarł związek małżeński z Katarzyną Miś. Mieli czworo dzieci: Jadwigę, Cecylię, Antoniego i Janinę.

W 1938 roku mieszkał w Witowie. Pracował jako stróż.

W dniu 28.02.1937 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. Należał do Koła Pięczkowo tego Związku.

Był więźniem obozu koncentracyjnego Mauthausen (numer obozowy 25093).

W 1949 r. w Miłosławiu ożenił się po raz drugi.

Zmarł 13.03.1955.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź