Graczyk Leon

Leon Graczyk (1899 – 1975)

Leon Graczyk

Urodził się w Pierzchnicy w powiecie średzkim w dniu 30.01.1899 r. jako syn Andrzeja i Marianny z d. Waligóra.

W dniu 5.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Pułku Artylerii Polnej w Sołaczu w Poznaniu pod dowództwem por. Cegielskiego i brał udział w walkach pod Nakłem i Szubinem. Pod koniec stycznia 1919 r. został ranny i skierowany do szpitala w Poznaniu. Po wyleczeniu został wcielony do Kompanii Administracyjno – Gospodarczej. Tam pełnił służbę wojskową do 1921 r., w którym został zwolniony w stopniu bombardiera.

W okresie międzywojennym pracował na swoim gospodarstwie w Gąsiorowie do 1939 r.

Podczas okupacji został wysiedlony z Gąsiorowa do Nekielki, gdzie pracował pod nadzorem Ortsbauera jako robotnik rolny.

Po wyzwoleniu wrócił na swoje gospodarstwo do Gąsiorowa, które musiał od podstaw zagospodarować.

Zmarł w dniu 11.09.1975 r. we Wrześni. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Nekli.

Zweryfikowany przez ZG ZWPN w dniu 10.09.1936 r. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 1.03.1936 .

Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/2364 z dnia 18.12.1974 r.

Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk (dokument udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk - cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Leon Graczyk – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił wnuk Ryszard Bianek)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)