Izydorek Tomasz

Tomasz Izydorek (1877 – 1956)

Tomasz Izydorek

Urodził się 7.12.1877 r. w Psarach Polskich jako syn szewca Wawrzyna i Michaliny z d. Nowaczyk.

Szeregowiec. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dow. ppłk. Nowaka w oddziale wrzesińskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich – I.487.14204). Zdemobilizowany 15.04.1919 r. z Budzynia.

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. Zweryfikowany jako powstaniec (numer kartoteki to 18638, numer weryfikacji 26649).

Pracował jako kolejarz – strażnik zaporowy.

Żonaty od 19.01.1903 r. z Agnieszką z d. Heyna. Dzieci: Władysława 1904 r., Mieczysław 1906 r., Marianna 1908 r., Stanisława 1911 r., Walentyna 1914 r., Józef 1917 r., Marian 1919 r. i Stefania 1923 r. Mieszkał przy ul. Fabrycznej 42 we Wrześni.

Zmarł 27.10.1956 r. we Wrześni.

Biogram opracował Jarosław Dominik Górski.