Woźniak Franciszek

Franciszek Woźniak (1892-1958)

Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Skokach (pow. wągrowiecki) jako syn Józefa i Apolonii Szelągiewicz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Skokach, a następnie terminował jako malarz pokojowy w Murowanej Goślinie.

W 1912 został powołany do służby w armii niemieckiej i zwolniony do cywila 4 grudnia 1918.

27 grudnia zgłosił akces do powstania wielkopolskiego i pozostawał w składzie 1 rezerwowego pułku strzelców, późniejszego 10 pułku strzelców wielkopolskich i 68 pp. Brał udział w walkach w rejonie Nakła i Kcyni oraz odpierał kontrofensywę niemiecką w Bydgoszczy (8-9 lutego 1919).

Po powstaniu przeszedł do służby stałej, którą odbywał w 68 pp we Wrześni.

We wrześniu 1939 był szefem kolumny amunicyjnej mobilizowanej przez 67 dywizjon artylerii lekkiej. Trafił do niewoli niemieckiej podczas walk nad Bzurą, ale szybko został zwolniony. Podczas okupacji pracował we Wrześni w niemieckiej firmie malarskiej, a następnie został skierowany na roboty przymusowe w rejon Piotrkowa Kujawskiego.

Od 1946 pracował fizycznie w Zakładach Wytwórczych Głośników T-10 we Wrześni.

Był żonaty z Martą Kaźmierczak i miał z nią dzieci: Wandę, Henryka, Zbigniewa, Alinę, Czesławę, Lecha, Eugeniusza i Lidię.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.22-0.49 z dnia 1958-02-22

Zmarł 5 lipca 1958 we Wrześni.

Franciszek Woźniak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak - dokument udostępnił Roman Nowaczyk (Stańczyk)
Franciszek Woźniak – dokument udostępnił Roman Nowaczyk (Stańczyk)
Franciszek Woźniak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Woźniak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)