Majewski Wacław

Wacław Majewski (1892 – 1957)

Urodził się w Nekli w dniu 27.11.1892 r. jako syn Józefa i Leokadii z domu Wiza.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Straży Ludowej w Poznaniu, a następnie w Kompanii Nekielskiej pod dowództwem Zdzisława Beutlera od dnia 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r.

Po zakończeniu Powstania Wlkp. ochotniczo wstąpił do 4 Pułku Strzelców Wlkp. (58 pp), z którego przekazany został do Szpitala Wojskowego w Kościanie jako sanitariusz.

Był fryzjerem w Zaniemyślu.

W dniu 20 października 1939 r. w Środzie Wlkp. na rozkaz Artura Greisera, zostało rozstrzelanych między innymi 10 mieszkańców Zaniemyśla, wśród których znalazł się Wacław Majewski. Wszyscy zostali pochowani na łące pod wsią Kijewo (na południe od Środy Wlkp.).

W dniach od 4 do 7 czerwca 1945 r. komisja sądowo – lekarska ekshumowała szczątki. 9 czerwca 1945 r. dziesięciu spośród wszystkich ekshumowanych spoczęło na cmentarzu parafialnym w Zaniemyślu.

Dowodem jego działalności jest poświadczenie służby z Centralnego Archiwum Wojskowego nr 2383 z dnia 11.09.1947 r.

Odznaczony pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/970 z dnia 20.12.1957.

Wacław Majewski - tablica w Środzie Wielkopolskiej
Wacław Majewski – tablica przy pomniku na łąkach kijewskich (zdjęcie ze zbiorów D. Wojcięgowskiej i B. Jarosza)
Wacław Majewski - tablica na gmachu sądu w Środzie Wielkopolskiej
Wacław Majewski – tablica na gmachu sądu w Środzie Wielkopolskiej
Wacław Majewski - cmentarz w Zaniemyślu
Wacław Majewski – cmentarz w Zaniemyślu
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)