Mierzejewski Stanisław

Urodził się 1.05.1902 r. w Stawie jako syn Ludwika i Pelagii z domu Miszewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w oddziałach powstańczych Gostynia w walkach pod Lesznem, Łoszakowicami i Kąkolewem. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Z zawodu był leśnikiem. Mieszkał w Śmiłowie koło Ponieca w powiecie gostyńskim.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 14.11.1935 r. pod nr 17346. Wstąpił do koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w Poniecu w dniu 26.09.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.954 z dnia 6.12.1957 r.

Zmarł 10.09.1984 r. i pochowany został na cmentarzu w Wierzenicy.

Stanisław Mierzejewski - tablica pamiątkowa w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski – tablica pamiątkowa w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski - cmentarz w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski – cmentarz w Wierzenicy