Mierzejewski Stanisław

Stanisław Mierzejewski (1902 – 1984)

Urodził się 1.05.1902 r. w Stawie pow. Września, w rodzinie leśnika Ludwika i Pelagii z domu Miszewskiej.

Szkołę powszechną ukończył w Poniecu. W 1917 zastępował ojca, gdy ten został powołany do służby w armii niemieckiej.

Do Powstaniu Wielkopolskim przystąpił jako ochotnik z własną bronią myśliwską. Na froncie południowo-zachodnim, w szeregach oddziału powstańczego z Gostynia, brał udział w walkach o Waszkowo, Gościejewo, Miechcin i folwark Klapowo. W wojsku pozostawał do listopada 1920 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W latach 1921-1923 uczył się zawodu leśnika w państwowym Nadleśnictwie Czeszewo. Następnie odbył 2-letnią zasadniczą służbę wojskową w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, kończąc jednocześnie szkołę podoficerską, po czym objął stanowisko leśnika w lasach parafialnych w Śmiłowie koło Ponieca. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzył w 1927 r. na kursie dla borowych i podleśniczych organizowanym w Kórniku. Od 1930 r. pracował w różnych majątkach prywatnych: Gierłachowo, Szypłów, Oborzyska Stare i Lubartów.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 14.11.1935 r. pod nr 17346. Wstąpił do koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w Poniecu w dniu 26.09.1935 r.

We wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami w armii dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga i w październiku dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony w czerwcu 1940 r., pracował przymusowo do końca wojny w Niemczech.

W 1945 r. osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych i pracował do 1961 r. jako leśniczy w Nadleśnictwie Międzyrzecz. W latach 1961 r. wrócił do Wielkopolski na stanowisko leśniczego Leśnictwa Mechowo w Nadleśnictwie Dziewicza Góra, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1972 r. Zmarł 10 września 1984 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wierzenicy.

Po wojnie został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Medalem za Warszawę 1939-1945.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.954 z dnia 6.12.1957 r.

W 1972 r. Rada Państwa mianowała go na stopień podporucznika.

Zmarł 10.09.1984 r. i pochowany został na cmentarzu w Wierzenicy.

Biogram został uzupełniony informacjami z: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021

Stanisław Mierzejewski - tablica pamiątkowa w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski – tablica pamiątkowa w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski - cmentarz w Wierzenicy
Stanisław Mierzejewski – cmentarz w Wierzenicy