Dominiczak Sylwester

Sylwester Dominiczak (1899 – ?)

Urodził się 20.12.1899 r. w Otocznej jako syn rolnika Michała i Teodozji z domu Kubiak. Od 1906 do 1912 r. uczęszczał do szkoły podstawowej w Obórce (powiat Gniezno), gdzie ukończył 4 klasy. Po wyjściu ze szkoły pracował na roli przy rodzicach.

W 1917 r. został zaciągnięty do wojska niemieckiego. Brał udział w walkach na froncie zachodnim. Służył w pruskim 6. Pommersches Infanterie-Regiment nr 49 w Gnieźnie.

Po zawieszeniu działań wojennych pułk powrócił do Gniezna w początkach grudnia 1918 r. Został włączony w organizację przygotowań do powstania. W tym okresie zajmował się zdobywaniem broni i amunicji, pozyskiwaniem jej w koszarach i przekazywaniem konspiracji w mieście. Punktami przekazu informacji o sytuacji w koszarach byli Jan Pater (Gniezno) i Ludwik Pater (Zdziechowa). Gdy padło hasło powstania założył biało – czerwoną opaskę na rękę i z bronią włączył się w opanowanie koszar. Brał udział w ataku na Zdziechowę. Po sformowaniu kompanii gnieźnieńskich został wcielony do 4. Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem Wachtla. Wysłany z oddziałem na front północny brał udział w walkach o Słonawy, Rynarzewo, pociąg pancerny pod Zamościem. Dalej toczył walki pod Paterkiem i Żurczynem. Po walkach na froncie wrócił do Gniezna. W wojsku służył do 1922 r.

W cywilu wyuczył się w 1925 r. w zawodzie ślusarza maszynowego. Podjął pracę w zakładzie w Jankowie Dolnym,a następnie do końca II wojny po przeniesieniu się do Grudziądza pracował w Fabryce HV, późniejszej Pomorskiej Odlewni i Emalierni. Zasłużony racjonalizator. Na emeryturę przeszedł 30.04.1965 r.

Mieszkał w Grudziądzu, przy ul. Puszkina 6.

Odznaczony:

  • Orderem Sztandaru Pracy II klasy
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1055 z dnia 18.12.1958 r.
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Srebrną Odznaką Racjonalizatora.