Dąbek Feliks

Feliks Dąbek (1890 – ?)

Urodził się 16.05.1890 r. w Stawie jako syn Jakuba i Magdaleny z domu Purol.

Podczas I wojny światowej służył w 12. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 257, gdzie w 1915 r. dostał się do niewoli, z której powrócił w 1918 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 20.02.1919 r.

Walczył w Kompanii Wrzesińskiej w okolicach Szubina pod dowództwem Alojzego Nowaka.

Ożenił się w 1921 w Kąkolewie (pow. Leszno) z Antoniną Bartkowiak.

Następnie wcielony do Wojska Polskiego. Odznaczony Medalem Niepodległości nr 24/1792 z 22.12.1932r.

Spoczywa w Kąkolewie (pow. Leszno).