Cicharski Michał

Urodził się w Rudach 19.09.1889 r. jako syn Franciszka i Marii Grzeszczyk.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 28.12.1918 r. do 20.11.1919 r. Walczył z oddziałami Armii Niemieckiej w luźnych oddziałach witkowskich pod dowództwem Ignacego Knasta w oswobodzeniu Witkowa
i okolicy.

Po zakończeniu powstania pozostawał w Wojsku Polskim do 24.10.1919 r.

Zmarł w dniu 7.12.1970 r. w Gnieźnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.10-0.912 z dnia 10.11.1958 r.