Chojnacki Adam

Adam Chojnacki (1896 – ?)

Urodził się 19.12.1896 r. w Kościankach jako syn Józefa i Józefy z domu Grygiel.

Po zakończeniu I wojny światowej jako żołnierz Armii Niemieckiej powrócił do Poznania, a następnie wstąpił w dniu 15.01.1919 r. do batalionu wrzesińskiego, którym dowodził Robakowski. Brał udział w walkach
w okolicach Nakła, Odolanowa, Zdun i pod Rawiczem.

Po zakończeniu działań powstańczych został wcielony do 8. Pułku Strzelców Wlkp., w którym pełnił służbę do 1920 r.

W czasie okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1055 z dnia 18.12.1958 r.