Joachimiak Szymon

Urodził się w dniu 17.02.1898 r. w Czarnotkach (Zaniemyśl) powiat Środa Wlkp. jako syn Michała i Marianny z domu Szczepaniak.

Zgłosił się jako ochotnik do 1. Ochotniczej Kompanii Średzkiej. Pod dowództwem por. Alfreda Milewskiego brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu. Następnie w dniu 2.02.1919 r. został wcielony do 15. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Zmarł w dniu 10.07.1981 r. w Czarnotkach i został pochowany na cmentarzu w Zaniemyślu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.