Duszczak Stanisław

Stanisław Duszczak (1898 – ?)

Stanisław Duszczak

Urodził się w dniu 7.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Klementyny z domu Jakubowskiej.

Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej był trzykrotnie ranny: raz w 1917 r. i dwukrotnie w 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Miłosławskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W 1919 r. ożenił się z Kazimierą Tuk, z którą miał córki: Genowefę (1923) i Klementynę (1924).

Z zawodu był murarzem. Mieszkał w Lipinach Śląskich ul. Graniczna..

Zweryfikowany w dniu 2.06.1933 r. przez Związek Powstańców Wielkopolskich pod nr 7868. Należał do Koła Michałkowice Związku Powstańców Wlkp.


Życiorys

Duszczak Stanisław, urodzony 7 maja 1898 r. w Miłosławiu, syn Ignacego i Klementyny z domu Jakubowska.

Do szkoły powszechnej uczęszczałem 8 lat w Miłosławiu. W roku 1912 poszedłem w naukę. Wolne chwile od zajęć poświęcałem w Towarzystwie „Sokół” dla młodzieży, gdzie uczyliśmy się po polsku czytać i pisać oraz historii Polski.

W roku 1916 zaciągnięto mnie do Armii Niemieckiej, w której byłem aż do września 1918 r. We wrześniu przyjechałem na urlop i więcej do Armii Niemieckiej nie wróciłem.

W listopadzie 1918 r. z chwilą wybuchu rewolucji wstąpiłem jako ochotnik do kompanii samoobrony w Miłosławiu [przypuszczalnie chodzi autorowi o Straż Ludową], której dowódcą był p. Wiewiórowski. Następnie brałem udział w walkach pod Żninem, Szubinem i w Inowrocławiu służąc w Kompanii Wrzesińskiej i Miłosławskiej pod dowództwem por. Nowaka i nadleśniczego Wiewiórowskiego.

W lutym 1919 r. pojechałem do Biedruska, gdzie byłem przy tworzeniu 3. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wlkp. i brałem udział w walkach aż do listopada 1921 r.

W 1922 r. pojechałem na Górny Śląsk i tam pracuję jako mistrz budowlany w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Brałem udział przy organizowaniu Koła Michałkowice Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. i zostałem wybrany sekretarzem, którą funkcję pełnię do dnia dzisiejszego.

Jestem zaangażowany w działalność społeczną i biorę udział w następujących organizacjach:

  • Liga Morska i Kolonialna
  • L.O.P.P.
  • Związek Powstańców Śląskich
  • Związek Strzelecki
  • Związek rezerwistów
  • Związek Podoficerów Rezerwy

Posiadam odznaczenia wojskowe:

  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
  • Medal Niepodległości

Duszczak Stanisław
Michałkowice, ul. Warszawska 6
Powiat Katowice, Górny Śląsk.