Smolarek Michał

Michał Smolarek (1897-1965)

Urodził się w dniu 9.08.1897 r. w Biechowie jako syn Ludwika i Antoniny z domu Szczepańskiej.

Brał czynny udział jako ochotnik w akcji powstańczej w Kompanii Mogileńskiej od 10.01.1919 pod dowództwem por. Mieczysława Zielińskiego.

Następnie przeszedł do 14. Pułk Artylerii Ciężkiej, skąd został zwolniony w dniu 12.03.1921.

Zweryfikowany jako powstaniec przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 11.02.1948 r. pod numerem 5497.

Zmarł w dniu 15.01.1965 r. w Pleszewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.977 z dnia 28.12.1957 r.