Stachowiak Czesław

Czesław Stachowiak (1896 – ?)

Urodził się w dniu 19.07.1896 r. w Iwnie powiat Środa jako syn Michała i Władysławy z domu Nowickiej.

Wstąpił do Oddziału Powstańczego w Miłosławiu pod dowództwem Alojzego Nowaka. Walczył od 28.12.1918 r. pod Żninem i Szubinem.

Następnie został wcielony do 2. Kompanii 10. Pułku Strzelców Wlkp. Zdemobilizowany został w dniu 4.09.1923 r. w stopniu sierżanta.

Za udział w Powstaniu Wlkp. został w styczniu 1940 aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau.

Z zawodu był ekspedytorem. Mieszkał w Puszczykowie. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Był członkiem Kola Puszczykowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 11.03.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.216 z dnia 14.06.1961 r.