Jakubowski Józef

Józef Jakubowski (1898 – 1976)

Urodził się w dniu 17.03.1898 r. w Murzynowie Kościelnym jako syn Piotra i Katarzyny z domu Przybylak

Zweryfikowany w środowisku powstańców wielkopolskich 1918/19 r.

Od 1916 r. do 1918 r. był żołnierzem Armii Niemieckiej.

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do 4 Kompanii Wrzesińsko-Nekielskiej i walczył pod dowództwem por. Beutlera (w plutonie sierż. Robakowskiego) na odcinku Szubin – Rynarzewo. Po walkach powstańczych przydzielony został w dniu 5 marca 1919 r. do 1 Pułku Artylerii Polnej w Poznaniu.

Zdemobilizowany w 1921 r., pracował fizycznie do 1939 r. w cukrowni wrzesińskiej.

z prawej Józef Jakubowski
z prawej Józef Jakubowski

W 1940 r, wywieziony przez Niemców z rodziną do Kraśnika w woj. lubelskim, skąd powrócił w 1945 r. i pracował w Zakładzie Mleczarskim we Wrześni do 1963 r., udzielając się społecznie w związkach zawodowych, pomimo przejścia na emeryturę.

Ożenił się z Wiktorią (1897 – 1969). Zmarł we Wrześni w dniu 9.05.1976 r.

Mianowany na stopień podporucznika z dniem 24.02.1972 r.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uchwała z dnia 9.04.1975
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/275 z dnia 23.03.1973 r.
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Jakubowski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Jakubowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)