Boguś Wincenty

Wincenty Boguś (1895 – 1968)

Wincenty Boguś urodził się 21.01.1895 w Zielińcu. Był synem Józefa i Józefy z d. Mielcarek.

Od 1917 do 1918 na terenie Niemiec czynnie pracował konspiracyjnie w drużynach „Sokoła” przygotowując przyszłych uczestników Powstania Wlkp. 01.01.1919 powrócił z Niemiec na teren rodzinny, skąd jako instruktor drużyn sokolskich wysłany został do Ostrów – Komorowa. 10.01.1919 powrócił do Wrześni i wziął udział w walkach jako Powstaniec Wlkp. pod Margoninem, Szubinem i Nakłem.

Od 1920 po powrocie z WP wyjechał do pracy do Francji. Pracował tam jako górnik. Przed 1939 powrócił do kraju.

Podczas okupacji został wysiedlony. Po 1945 pracował jako piekarz i sklepowy w Gminnej Spółdzielni.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł w Kaczanowie 03.07.1968 r.

Wincenty Boguś - cmentarz parafialny w Kaczanowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wincenty Boguś – cmentarz parafialny w Kaczanowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)