Czarnecki Józef

Józef Czarnecki (1880 – 1960)

Urodził się w dniu 29.01.1880 r. w Nekli jako syn Ignacego i Magdaleny Stępińskiej.

W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do Straży Ludowej we Wrześni, gdzie przystąpiono do rozbrojenia garnizonu wojsk niemieckich, po czym pełnił służbę wartowniczą, pogotowia i patrolowania w pobliskich wioskach: Obłaczkowie, Kaczanowie, Sokołowie, Białężycach, Gutowie itd. Służbę w Powstaniu Wlkp. pełnił do 30.06.1919 r., skąd został zwolniony jako niezdolny do dalszej służby wojskowej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/909 z dnia 10.11.1958 r.

Zmarł 31.03.1960 w Ostrzeszowie. Spoczywa na Cmentarzu Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

Józef Czarnecki - cmentarz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie
Józef Czarnecki – cmentarz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie