Cukrowski Stanisław

Stanisław Cukrowski (1897 – 1973)

Urodził się w dniu 21.05.1897 r. w Stępocinie, jako syn Marcina i Franciszki z d. Urbaniak

W dniu 25.01.1919 r. wstąpił w szeregi powstańcze. Brał udział w walkach o miejscowości Pawłowice, Kąkolewo pod dowództwem por. Lehmana.

Następnie odbywa służbę wojskową w W.P. , skąd zostaje zwolniony w 1922 r. w stopniu sierżanta.

Mieszkał w Nekli. Był robotnikiem.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 4.04.1935 r. pod numerem 15639. Członek nekielskiego koła Związku Powstańców Wielkopolskich oraz nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/2001 z dnia 22.12.1969 r.

Zmarł 19.06.1973 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Jarocinie.

Stanisław Cukrowski - cmentarz parafialny w Jarocinie
Stanisław Cukrowski – cmentarz parafialny w Jarocinie