Bartlitz Felicjan

Felicjan Bartlitz (1899 – 1978)

Urodził się 12 stycznia 1899 r. w Gruszczynie niedaleko Swarzędza, w rodzinie Franciszka i Bronisławy z d. Günther.

Po ukończeniu gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim w 3 Kompanii Telegrafistów w Cytadeli Poznań. Po Powstaniu pozostał w wojsku i pod koniec lipca 1920 r. skierowano go do służby w Dowództwie Okręgu w Grodnie. W październiku i listopadzie tegoż roku został przeniesiony do obozu dla jeńców bolszewickich w Strzałkowie koło Słupcy, gdzie pełnił służbę jako kierownik oświatowy.

Urlopowany z wojska w 1926 r. dla odbycia studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, ukończył je w listopadzie 1928 r. uzyskując Dyplom Nauk Leśnych. W czasie studiów aktywnie działał w studenckim ruchu korporanckim, był m.in. współzałożycielem Korporacji Surma.

W 1928 r. odbył dwumiesięczny kurs dla oficerów rezerwy w Szkole Podchorążych w Śremie, po którym uzyskał stopień podporucznika i został przeniesiony do rezerwy.

W latach 1929 – 1933 był asystentem leśnym w Nadleśnictwie Leśna Huta, w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W 1946 r., objął stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Zamrzenica.

Zmarł 27 grudnia 1978 r. w Świeciu nad Wisłą.

W 1973 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021