Cyrski Bolesław

Bolesław Cyrski (1892 – ?)

Urodził się 6 grudnia 1892 r. w Zalesiu pow. Toruń, w rodzinie leśnika Ignacego i Cecylii z domu Tracka.

Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Poznaniu. W latach 1910-1912 uczył się praktycznie leśnictwa w lasach majętności Pakosław.

W 1913 r. został powołany do wojska niemieckiego i odbywał służbę w Jeleniej Górze. Po wybuchu wojny został skierowany na front zachodni i w 1915 r. dostał się do niewoli francuskiej. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju.

W grudniu 1918 r. wstąpił do Kompanii Miłosławskiej jako ochotnik pod dowództwem por. Władysława Wiewiórowskiego, nadleśniczego z Miłosławia w dobrach Kościelskich. Do marca 1919 r. brał udział w walkach z Niemcami m.in. o wyzwolenie Nowego Miasta nad Wartą, a także pod Lesznem. Zweryfikowany w 1934 r. jako powstaniec, należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole Żerków.

W 1920 r. zatrudnił się jako borowy-strzelec w majątku Paruszewo i pracował tam do 1923 r., po czym przeniósł się na posadę leśniczego w majątku Gorazdowo, gdzie pracował do 1927 r. Kolejne 10 lat pracował jako leśniczy w majątku Dębno pow. Jarocin, a w 1937 r. objął stanowisko gajowego w państwowym Nadleśnictwie Bralin, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W 1938 r. odbył 7-tygodniowy kurs dla leśniczych. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik leśny w Nadleśnictwie Bralin.

Po zakończeniu wojny objął w tym nadleśnictwie stanowisko podleśniczego, pełniącego obowiązki leśniczego Leśnictwa Bralin, a w 1951 r. otrzymał stanowisko leśniczego, które pełnił do przejścia na emeryturę w marcu 1959 r.

W 1972 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a w 1974 r. Rada Państwa mianowała go na stopień podporucznika.

Bolesław Cyrski - zatrudnienie Bolesława Cyrskiego w Nadleśnictwie Bralin na stanowisku podleśniczego p.o. leśniczego Leśnictwa Bralin
Bolesław Cyrski – zatrudnienie Bolesława Cyrskiego w Nadleśnictwie Bralin na stanowisku podleśniczego p.o. leśniczego Leśnictwa Bralin

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021