Kuroch Tomasz

Tomasz Kuroch (1898 – ?)

Urodził się 24 października 1898 r. w Kurochu pow. Odolanów, w rodzinie Franciszka i Barbary z domu Motylewska. Szkołę powszechną ukończył egzaminem w zakresie 7 klas.

Od października 1915 r. do września 1916 r. odbywał roczna praktykę leśną w Zarządzie lasów hrabiów Czarneckich w Korytach pow. Krotoszyn, poczym kontynuował naukę w Zarządzie Lasów w Grudnej pow. Nowy Tomyśl do 1917 r. Po ukończeniu praktyki zatrudnił się w marcu 1918 r. jako pomocnik leśny w Zarządzie lasów w Wałyczu koło Wąbrzeźna.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył jako ochotnik od marca 1919 r. do lipca 1920 r. w 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później w 57 Pułku Piechoty). Zweryfikowany w 1937 r. jako powstaniec w stopniu kaprala, należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole Murowana Goślina.

Po zwolnieniu z wojska w październiku 1921 r. został przyjęty do Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Margoninie. Po ukończeniu szkoły w 1922 r. został zatrudniony w państwowym leśnictwie rewirowym Baszków. W styczniu 1923 r. przeniesiono go do Nadleśnictwa Państwowego Mochy, a w kwietniu tegoż roku objął stanowisko podleśniczego Leśnictwa Podstolice w Nadleśnictwie Państwowym Czeszewo. W 1925 r. zdał egzamin na leśniczego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W lipcu 1926 r. objął Leśnictwo Głęboczek w Nadleśnictwie Zielonka, a z początkiem stycznia 1938 r. został przeniesiony do Nadleśnictwa Świeca, gdzie objął Leśnictwo Kozłowice.

W tym miejscu zastał go wybuch II wojny światowej. W lutym 1940 r. znalazł się Generalnej Guberni, gdzie pracował jako leśniczy w prywatnym Nadleśnictwie Kańczuga należącym do hrabiego Romana Scipio del Campo. W październiku 1944 r. rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

W okresie międzywojennym odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tomasz Kuroch - budynek dawnego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo
Tomasz Kuroch – budynek dawnego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021