Melewski Stanisław

Stanisław Melewski (1900 – 1973)

Urodził się w dniu 29.10.1900 r. w Sokołowie jako syn Józefa i Marii z domu Remisz.

W dniu 16.11.1918 r. wstąpił do Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Po przydzieleniu do 2. Kompanii brał czynny udział w walkach pod Zdziechową, Gnieznem, Szubinem i w Inowrocławiu, jak również przy zajmowaniu koszar na Sołaczu.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Paruszewie. Był borowym.

Po wojnie należał do ZBoWiD Koło Września. Mieszkał w Borkowie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1053 z dnia 18.12.1958 r.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w dniu 3.06.1973 r. we Wrześni. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu jeżyckim.

Stanisław Melewski - cmentarz na Jeżycach
Stanisław Melewski – cmentarz na Jeżycach