Melewski Stanisław

Stanisław Melewski (1900 – 1973)

Urodził się 29 października 1900 r. w Sokołowie pow. Września, w rodzinie Józefa i Marii z domu Remisz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Strzałkowie.

W 1916 r. rozpoczął praktykę leśną w Radłowie w powiecie wrzesińskim, a po jej ukończeniu został wcielony do armii niemieckiej, w której służył od czerwca do listopada 1918 r.

W dniu 16.11.1918 r. wstąpił do Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Po przydzieleniu do 2. Kompanii brał czynny udział w walkach pod Zdziechową, Gnieznem, Szubinem i w Inowrocławiu, jak również przy zajmowaniu koszar na Sołaczu.

Po Powstaniu brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której został ciężko ranny, co skończyło się amputacją prawej ręki. Zwolniony z wojska w 1921 r. był bezrobotny do 1925 r.

W latach 1927-1929 odbył kurs w Szkole Rolniczo-Leśnej w Niepołomicach, po którym nadal pozostawał bezrobotny do 1934 r. Od maja 1934 r. do lutego 1936 r. pracował jako leśnik w majątku Paruszewo, a później, do października 1939 r. w majątku Staw pow. Września. W czasie wojny pracował w różnych majątkach na terenie powiatu wrzesińskiego w charakterze polowego lub włodarza.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W 1939 r. był członkiem Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna.

W 1945 r. podjął pracę na stanowisku gajowego w Leśnictwie Paruszewo, w Nadleśnictwie Czeszewo, gdzie w 1948 r. został podleśniczym. Później kolejno pracował jako leśniczy w Leśnictwie Gorzyce i podleśniczy w Leśnictwie Borkowo, skąd przeszedł na emeryturę z końcem września 1969 r.

Po wojnie należał do ZBoWiD Koło Września.

Przed wojną otrzymał Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1053 z dnia 18.12.1958 r.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w dniu 3.06.1973 r. we Wrześni. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu jeżyckim.

Stanisław Melewski - cmentarz na Jeżycach
Stanisław Melewski – cmentarz na Jeżycach

Biogram uzupełniono informacjami z: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021