Nowakowski Tadeusz

Tadeusz Nowakowski (1896 – 1985)

Tadeusz Nowakowski urodził się 08.10.1896 r. we Wrześni jako syn Ludwika i Adaminy z d. Sarneckiej.

W grudniu 1918 r. wstąpił do 1. Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w oswobodzeniu Witkowa oraz w potyczce pod Zdziechową. Następnie uczestniczył w walkach pod Szubinem, Nakłem, Rynarzewem i Bydgoszczą. Później przydzielony został do 10. Pułku Strzelców Wlkp. Z WP zwolniony został w sierpniu 1922 r. w stopniu plutonowego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.974 z dnia 1957-12-28.
Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł 23.07.1985 r. w Poznaniu. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim.

Tadeusz Nowakowski - cmentarz górczyński w Poznaniu
Tadeusz Nowakowski – cmentarz górczyński w Poznaniu