Wysocki Stanisław

Stanisław Wysocki (1891 – 1962)

Urodził się w Nekli, w dniu 8.04.1891 r. jako syn Marcina i Józefy z domu Dzwoniarskiej.

W latach 1912 – 1914 prowadził wspólnie z Marianem Maślińskim zespół teatru amatorskiego.

Organizator Straży Ludowej na terenie Nekli i jej pierwszy komendant. Aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego wśród nekielskiej młodzieży.

Z żoną Marią z domu Wiśniewską miał syna Stanisława, a z drugą żoną Stanisławą Stawicką trzech synów: Bogdana, Zbigniewa i Jana.

Po II wojnie osiadł w Szczecinie.

Zweryfikowany pod nr 4106 przez Związek Powstańców Wielkopolskich 1945 – 1949, oddział Szczecin.

Zmarł w dniu 27.06.1962 r. i został pochowany na szczecińskim cmentarzu komunalnym.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/954 z dnia 6.12.1957 r.

Stanisław Wysocki (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Stanisław Wysocki (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)