Krysztofiak Stanisław

Stanisław Krysztofiak (1897 – 1976)

Urodził się w dniu 2.05.1897 r. w Kokoszkach jako syn Wojciecha i Józefy z domu Roszak.

Brał czynny udział z bronią w reku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 28.12.1918 r. w walkach o zdobycie Śremu. Od 6.01.1919 r. w walkach pod Rawiczem i Kępnem pod dowództwem mjr. Stefana Chosłowskiego. Zdemobilizowany w stopniu ułana.

Mieszkał w Puszczykówku.

Zweryfikowany:

  • przez ZG ZPW w dniu 30.08.1934 nr 11142
  • przez Referat Historyczny DOK VII z dnia 17.06.1938 L.dz.5967/38

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/715 z dnia 1.08.1958 r.

Zmarł w 1976 r. Spoczywa na cmentarzu w Puszczykowie.

Stanisław Krysztofiak - cmentarz w Puszczykowie
Stanisław Krysztofiak – cmentarz w Puszczykowie