Goździerski Jan

Urodził się w dniu 31.07.1898 r. w Zajączkowie w powiecie szamotulskim, jako syn Walentego i Jadwigi.

Wstąpił ochotniczo do organizującej się tajnie Zachodniej Straży Ludowej we Wronkach , której organizatorem był kapitan lekarz Klimkiewicz. Pod koniec grudnia 1918 r. oddział przemianowano na Kompanię Wroniecką. Pod dowództwem por. Matuszewskiego brał udział z broną w ręku przy oswobodzeniu Wronek i Romanowa. Później kompania ta została przydzielona do 56 Pułku Strzelców Wlkp.

Pozostał w Wojsku Polskim do 30.04.1919 r. Został zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Pracował jako robotnik.

Mieszkał w Nekli. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zweryfikowany w dniu 9.07.1935 r. przez ZG ZPW pod numerem 15717.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/40 z dnia 29.02.1960 r.