Graczyk Wacław

Wacław Graczyk (1894 – 1986)

Urodził się w dniu 8.09.1894 r. w Barczyźnie jako syn Antoniego i Pelagii z domu Wietrzyńskiej.

W dniu 18.12.1918 r. wstąpił jako ochotnik do kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa we Wrześni pod dowództwem por. Wiewiórowskiego. W dniu 28.12.1918 r. brał udział w powstaniu we Wrześni, walcząc o oswobodzenie koszar i przy rozbrajaniu żołnierzy niemieckich. Następnie brał udział w walkach o Szubin.

Po powstaniu przydzielony został do I Baonu Saperów w Poznaniu, gdzie pełnił służbę do 21.01.1921 r.

Po zwolnieniu z wojska pracował jako sekretarz Sądu Powiatowego w Bydgoszczy.

Po wyzwoleniu pracował w sądzie w Inowrocławiu, a ostatnio w Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń w Gdyni, skąd w 1954 r. przeszedł na rentę.

Członek ZBoWiD od 1973 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/2364 z dnia 18.12.1974 r.

Zmarł 27.04.1986. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Wacław Graczyk - cmentarz junikowski w Poznaniu
Wacław Graczyk – cmentarz junikowski w Poznaniu