Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899 – 1966)

Kazimierz Grześkowiak

Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Rólewicz (Rulewicz).

Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r.

W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Wraz z Kompanią w dniu 28.12.1918 r. wyruszył do Wrześni w celu zajęcia koszar wojskowych. Następnie wraz z oddziałem odbył szlak bojowy przez Strzałkowo, Żydowo, Witkowo, Trzemeszno, Mogilno, Inowrocław i Szubin. Następnie wcielony do 15. puku artylerii lekkiej. Brał udział w wojnie polsko bolszewickiej.

Zdemobilizowany w stopniu bombardiera w 1922 r.

W 1925 r. w Winnej Górze ożenił się z Marianną Maryańską (1903-1988). Mieli troje dzieci: Jana (1926), Władysławę (1929) i Mariana (1936).

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp. Do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. wstąpił w dniu 17.02.1935 r. Mieszkał wtedy w Pałczynie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Zmarł w dniu 23.12.1966 w Pałczynie. Spoczywa na cmentarzu w Winnej Górze.

Kazimierz Grześkowiak - cmentarz parafialny w Winnej Górze (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Grześkowiak – cmentarz parafialny w Winnej Górze (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)