Hoffmann Wincenty

Wincenty Hoffmann (1900 – ?)

Wincenty Hoffmann

Urodził się w dniu 7.09.1900 r. w Głuchowie jako syn Mikołaja i Antoniny z domu Bączyk.

7 stycznia 1919 r. zgłosił się jako ochotnik do powstańczej Kompanii Gostyńskiej. Brał udział w walkach pod Gościejewicami, gdzie został ranny i zabrany do szpitala. Jako żołnierz 60 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Został zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

W 1926 r. ożenił się z Agnieszką Andrzejak. Miał trzy córki: Stanisławę, Kazimierę i Barbarę.

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Odznaczony Medalem Niepodległości – rozporządzenie z dnia 27.06.1938 r., numer legitymacji 367. Mieszkał wtedy w Czeszewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30.