Hoffmann Wincenty

Wincenty Hoffmann (1900 – ?)

Wincenty Hoffmann

Urodził się w dniu 7.09.1900 r. w Głuchowie (pow. kościański) jako syn Mikołaja i Antoniny z domu Bączyk.

7 stycznia 1919 r. zgłosił się jako ochotnik do powstańczej Kompanii Gostyńskiej. Brał udział w walkach pod Gościejewicami, gdzie został ranny i zabrany do szpitala. Jako żołnierz 60 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Został zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

W 1926 r. w Czeszewie ożenił się z Agnieszką Andrzejak. Miał trzy córki: Stanisławę (1927), Kazimierę (1933) i Barbarę (1935).

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp. Został zweryfikowany w 1938 r. Numer weryfikacji 24915 (numer kartoteki 16584).

Odznaczony Medalem Niepodległości – rozporządzenie z dnia 27.06.1938 r., numer legitymacji 367. Mieszkał wtedy w Czeszewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30.