Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1876 – ?)

Urodził się w dniu 5.10.1876 r. w Brodowie pow. średzki jako syn Stanisława i Antoniny z d. Stefaniak.

W 1900 r. w Miłosławiu ożenił się z Rozalią Szafrańską.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

W 1939 r. należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Miłosław.

Był placmistrzem tartaku nadleśnictwa Miłosław.