Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1896 – ?)

Franciszek Grześkowiak

Urodził się w dniu 5.10.1896 r. w Ostrowie pow. Gostyń jako syn Franciszka i Rozalii.

W dniu 7.01.1919 r. wstąpił do oddziałów powstańczych, brał udział w walkach przeciw Niemcom na odcinku Leszno.

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.976 z dnia 28.12.1957 r.