Dębicki Kazimierz

Kazimierz Dębicki (1877 – 1961)

Kazimierz Dębicki

Urodził się w dniu 1.03.1877 r. w Borzykowie jako syn Andrzeja i Agnieszki z domu Nowak.

Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej służył w 4. Kompanii Landsturm-Bataillon I, Schroda (później nazwana V. 17). Podczas bitwy w lutym 1915 r. dostał się do niewoli. Z niewoli rosyjskiej powrócił w 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego od 28.12.1918 r. Brał udział w zdobyciu ciężkich karabinów maszynowych wyprowadzonych z wrzesińskich koszar i wywiezienie ich do Miłosławia. Walczył do końca Powstania Wlkp. w potyczkach na froncie północnym: od Zdziechowy, pod Szubinem, a następnie na odcinku Żnin – Inowrocław.

W czasie działań bojowych stanowił przykład dla młodszych swoich współtowarzyszy we wzorowym spełnianiu swych obowiązków żołnierskich. Udział w powstaniu udokumentował należycie książeczką wojskową i jest ogólnie znany wśród obecnie żyjących współobywateli z tego okresu. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Kazimierz Dębicki (zdjęcie udostępnił Mariusz Kasprzak)
Kazimierz Dębicki (zdjęcie ze zbiorów Mariusza Kasprzaka udostępnił R. Maćkowiak)

Z zawodu był kolejarzem. Mieszkał w Miłosławiu.

W 1900 w Miłosławiu ożenił się z Jadwigą Lewandowską.

Został zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w dniu 28.11.1935 pod nr 17413. W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 19.01.1961 r. w Miłosławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Kazimierz Dębicki - cmentarz parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Dębicki – cmentarz parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)